logo

מעבדה

לחברת טבת טכנולוגיות מים מעבדה משוכללת.


חברת טבת טכנולוגיות מים מחזיקה מעבדה מתקדמת ומשוכללת.
החברה עורכת ניסויים רבים בטרם הצגת פתרון בפני הלקוח וזאת
על מנת לספק פתרון יעיל ומשתלם ולהציג בפני הלקוח אחריות תהליכית.