logo

פרוייקטים

חברת טבת טכנולוגיות מים מתמחה בטיפול בשפכים תעשייתיים. לחברה מתקנים במגוון תעשיות כגון מחלבות, רפתות, יקבים, מטבחים תעשייתיים ועוד.
טיפול בשפכי תעשייה דורש הבנה מדעית עמוקה ומומחיות הנדסית ברמה הגבוהה ביותר. חברת 'טבת' מכניסה לפלח שוק זה סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר, סטנדרטים שהיו מקובלים עד היום רק בבניית מתקנים עבור מפעלים גדולים. כחלק מהמקצועיות, הקימה חברת טבת מעבדה משוכללת לטיפול בשפכים. מעבדה זאת הנה אחת המעבדות המקצועיות היחידות הקיימות כיום בארץ. המעבדה משמשת לעריכת ניסויים מסוגים שונים על השפכים - סינון, ניסויים פיזיקו-כימיים ובדיקת סוגים שונים של טיפולים ביולוגיים. כמוכן, המעבדה כוללת ציוד מקיף ומתקדם לדיגום ואנליזות.

פרוייקטים