logo

טכנולוגיה

 

טבת טכנולוגיות מים מספקת פתרונות מתקדמים המבוססים על טכנולוגיות חדשניות. 

טיפול בשפכי תעשייה דורש הבנה מדעית עמוקה ומומחיות הנדסית ברמה הגבוהה ביותר. חברת 'טבת' מכניסה לפלח שוק זה סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר, סטנדרטים שהיו מקובלים עד היום רק בבניית מתקנים עבור מפעלים גדולים.

מעבדה
כחלק מהמקצועיות, הקימה חברת טבת מעבדה משוכללת לטיפול בשפכים. מעבדה זאת הנה אחת המעבדות המקצועיות היחידות הקיימות כיום בארץ. המעבדה משמשת לעריכת ניסויים מסוגים שונים על השפכים - סינון, ניסויים פיזיקו-כימיים ובדיקת סוגים שונים של טיפולים ביולוגיים. כמוכן, המעבדה כוללת ציוד מקיף ומתקדם לדיגום ואנליזות.

פטנטים
החברה נמצאת בתהליכי רישום פטנטים למספר תהליכים.

 • טיפול בשפכי רפתות
 • ריאקטור ייחודי ומהפכני לטיפול בשפכים. לריאקטור מהפכני זה יתרונות משמעותיים וביניהם ניתן למנות:
  • עלות הקמה
  • עלויות התפעול נמוכות והתפעול הוא פשוט
  • חסכון באנרגיה
  • גודל המערכת
  • זמן הטיפול